20 June 2019

Antwoord van de ambassadeur van Maleisie op brief stichting 1 juni 2019

Op 1 juni heeft het bestuur van de stichting als reactie op uitlatingen van de Maleisische minister-president een brief gestuurd aan de ambassadeur van Maleisie. Heden ontvingen wij een antwoord op deze brief, welke u wij u niet willen onthouden.