6 August 2014

Persverklaring minister-president woensdagavond 6 augustus 19.00 uur

De minister-president zal vanavond vanaf 19:00 uur een persverklaring geven op het ministerie van Veiligheid en Justitie over de laatste stand van zaken rond MH 17 in het licht van de veiligheidssituatie ter plaatse. Het is nog niet zeker of de NOS deze persverklaring live gaat uitzenden. Wel zal er naar verwachting de nodige media aandacht aan worden besteed. *update woensdag 6 augustus 19.00 uur Onderstaande persverklaring zal zo door de minister-president worden uitgesproken: De afgelopen dagen verslechtert elke dag de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne en daarmee ook in het rampgebied van de MH17. De spanning in het gebied neemt toe. Daardoor kunnen de experts in belangrijke delen van het gebied hun werk niet doen. En dat zullen ze naar onze vaste overtuiging de komende periode ook niet kunnen doen. In dit licht is het niet zinvol de repatriëringsmissie thans voort te zetten. Vanzelfsprekend trekken wij hierbij op met Australië, Maleisië en de OVSE. De nabestaanden worden hierover op dit moment geïnformeerd. We zouden heel graag zijn gebleven om ons werk nog grondiger te kunnen doen. Maar de ontwikkelingen wijzen in een andere richting. We hebben gedaan wat we konden onder de huidige omstandigheden. Iedereen zal het met ons eens zijn dat we onze mensen niet aan onnodige risico’s moeten blootstellen. We werken in een zeer complexe situatie in een instabiele omgeving. Goede dagen, waarop we met meer dan 100 mensen konden zoeken, werden afgewisseld met dagen waarin dat niet of maar beperkt kon. De belangrijkste gebieden waarin we dachten slachtoffers te kunnen vinden zijn doorzocht. Daarbij zijn enkele menselijke resten gevonden en persoonlijke bezittingen als koffers, camera’s en paspoorten. Morgen vertrekt vanuit Charkov een vlucht met grote hoeveelheid gevonden bagage uit de wagon en uit het gebied naar Nederland. Uit recent verkregen informatie van een Oekraïense arts-officier die de hulpverlening de eerste dagen heeft gecoördineerd blijkt dat toen intensief is gezocht in het gebied, met behulp van 800 vrijwilligers. Er zijn in die dagen veel lichamen geborgen, die zijn inmiddels ook allemaal terug in Nederland. Het feit dat onze onderzoeksteams de afgelopen dagen weinig stoffelijke overschotten hebben gevonden, lijkt erop te wijzen dat er vlak na de ramp gelukkig meer is gebeurd is dan wij tot nu toe dachten. Een klein team blijft achter in de regio. Er blijft dus een mogelijkheid voor de lokale bevolking om eventuele stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van slachtoffers over te dragen. Daarbij is het belangrijk te weten dat ook en zelfs na lange tijd het nog steeds mogelijk is DNA af te nemen en te onderzoeken. Het is onze ambitie terug te komen op de crashsite zodra we er zicht op hebben langere tijd onder stabiele omstandigheden te kunnen werken. We hopen over twee a drie weken te kunnen laten weten hoeveel lichamen van slachtoffers inmiddels zijn geborgen. Er zijn 700 DNA-monsters genomen die op dit moment worden onderzocht. Na dat onderzoek kennen we het aantal slachtoffers dat in Hilversum verblijft. Daarmee zijn de slachtoffers nog niet geïdentificeerd. Dat proces kan zoals eerder gemeld veel langer duren. Wekelijks op vrijdag krijgt u een update van de stand van zaken. Het feit dat we nu de crashsite verlaten, betekent niet dat de onderzoeken naar de toedracht en de opsporing ophouden. Overigens heb ik diep respect voor onze mensen die in Oekraïne onder zeer moeilijke omstandigheden en met grote inzet hun taak vervuld hebben en voor een deel blijven vervullen. Dat geldt zeker ook voor onze partners uit Australië, Maleisië en van de OVSE. Ook veel dank aan de lokale bevolking in Oekraïne die een belangrijke rol heeft gespeeld en wellicht kan blijven spelen. Ook richting de nabestaanden zeg ik: we stoppen nu, maar we stoppen niet.