19 September 2014

Update terugkeer missie

De Minister President geeft vanmiddag na afloop van de Ministerraad de stand van zaken rond een eventuele terugkeer naar de crash site:

Zoals u weet wordt de veiligheidssituatie op en rond de crash site continu gemonitord, zowel door de OVSE als door onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De veiligheidssituatie blijft helaas nog steeds minder stabiel dan wij hadden gehoopt na de afkondiging van het staakt-het-vuren. Afgelopen week waren er beschietingen over en weer. Ook personeel van de OVSE is in de vuurlinie terechtgekomen.

Als het maar even kan willen wij terug. Maar op dit moment vinden wij het niet verantwoord onze mensen het veld in te sturen. Dat is ook het oordeel van onze internationale partners.

De dertig extra militairen en politiemensen die naar Charkov zijn gegaan hebben met hun daar al aanwezige collega's de voorbereidingen om snel weer aan de slag te kunnen gaan nagenoeg afgerond. Daarmee zijn alle voorbereidingen getroffen voor terugkeer van de missie. Helaas hebben we moeten vaststellen dat dit op nu geen optie is. Daarom komen de mensen die er extra heen zijn gegaan de komende tijd terug naar Nederland. Maar ook in Charkov blijft een groep van ruim 20 mensen achter en houden we de faciliteiten operationeel. Want ons doel is en blijft: aan de slag als het maar even kan.