Donaties

De Stichting Vliegramp MH17 is afhankelijk van donaties en subsidies. Er is veel werk te doen en daar zijn uiteraard kosten aan verbonden. Wilt u de Stichting financieel ondersteunen en/of voor een specifiek doel een donatie doen?

Dat kan door uw gewaardeerde bijdrage over te maken op: NL05 INGB 0000 1717 17 ten name van Stichting Vliegramp MH17 onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. Indien u met uw bijdrage een specifiek doel wilt ondersteunen, kunt u dat eveneens vermelden.