Stichting Vliegramp MH17

Op deze pagina vindt u berichten van de Stichting inzake de strafzaak

 

23-10-2019 Onderwerpen voor de slachtoffergesprekken met het OM

Eind oktober en begin november 2019 worden er op vijf plaatsen in Nederland slachtoffergesprekken gevoerd.

U wordt dan in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met het OM over de gevolgen die de ramp met de MH 17 voor u betekend heeft en nog betekent.

Dit zullen geen gemakkelijke gesprekken worden en we hopen dat u in staat zal zijn al hetgeen u belangrijk vindt over het voetlicht te brengen.

Daartoe kunnen onderstaande onderwerpen wellicht behulpzaam bij zijn.

Zowel bij de voorbereiding en als bij het gesprek zelf kan dit lijstje als steun fungeren.

Het staat u natuurlijk vrij hier wel of geen gebruik van te maken.

 

Wij begrijpen dat met de start van de slachtoffergesprekken zich een nieuw hoofdstuk aandient in deze verschrikkelijke ramp. Het zal wederom leiden tot heftige emoties maar het is ook van het belang dat u uw verhaal kunt doen.

Daar kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 

  • Persoonlijke gevolgen

Denk daarbij aan uw persoonlijk functioneren, bijvoorbeeld sneller geïrriteerd emotioneel of minder weerstand hebben, minder actief, gebruik van medicijnen.

 

  • Gevolgen binnen de familie

Denk daarbij aan belangrijke data voor de familie, wel of geen familiebijeenkomsten.

 

  • Gevolgen in uw werkkring

Denk daarbij aan de invloed op uw werk, het contact met collega’s, hoe uw collega’s en leidinggevenden zich jegens u opstellen.

 

  • Gevolgen voor relaties (familie, buurt, vrienden)

Denk daarbij aan buurtgenoten/vrienden die u wel of niet meer of anders spreekt.

 

  • Schadevergoeding

Denk daarbij aan het principe om een schadevergoeding te eisen. Het gaat daarbij niet om de uitwerking maar om het vaststellen dat u een schadevergoeding zult indienen.

 

  • Wat verwacht u van het strafproces?

Denk daarbij aan de emoties die het strafproces bij U kan oproepen en hoe om te gaan met de verwachte media-aandacht.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21-09-2019: presentatie tijdens informatiebijeenkomst OM met resultaten van de enquete Strafzaak MH17

(klik op afbeelding)