Juridische wegwijzer MH17

Juridische Wegwijzer MH17 / Legal Roadmap

Op 26 maart 2022 heeft de stichting de Juridische Wegwijzer MH17 (Legal Roadmap MH17) uitgrbracht. De Wegwijzer beschrijft alle lopende juridische procedures in het MH17-dossier, om in de eerste plaats nabestaanden meer inzicht te geven in het woud van complexe procedures. De Wegwijzer verschijnt in boekvorm en digitaal (Nederlandse en Engelse Versies). Klik op de afbeelding.

On 26 March 2022, the foundation published the Legal Roadmap MH17. The Legal Roadmap describes all the current legal procedures in the MH17 file, primarily to provide relatives with more insight into the forest of complex procedures. The Legal Roadmap will be published in book form and digitally (Dutch and English Versions). Click on the image.