Over de stichting

De stichting stelt zich ten doel de nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne op 17 juli 2014 te helpen bij het verwerken, het herdenken van de traumatische ervaring en het behartigen van hun belangen in de meest ruime zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere:

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere:

  • het bieden van een platform waarin nabestaanden in contact komen met gelijkgestemden,
  • het bevorderen van een duurzame samenwerking tussen nabestaanden en betrokken (overheids-)instanties en het scherp monitoren van o.a. de activiteiten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het Openbaar Ministerie,
  • het vanuit de nabestaanden scherp monitoren/begeleiden van het proces van identificatie van slachtoffers en identificatie/teruggave van persoonlijke eigendommen,
  • vormen van een officiële spreekbuis voor de nabestaanden en het verzorgen van adequate communicatie en informatie naar nabestaanden
  • ondersteunen van collectieve belangen bij juridische afhandeling, financiële zaken en schadeclaims (internationaal georiënteerd),
  • het bevorderen van een adequate en zorgvuldige informatievoorziening van alle instanties naar de nabestaanden,
  • het begeleiden van een mogelijk bezoek van de crashsite,
  • de organisatie van herdenkingen en/of een monument,
  • het behartigen van de belangen van familieleden van buitenlandse slachtoffers,
  • het verwerven van fondsen.

Dit overzicht van activiteiten van de stichting is mede tot stand gekomen door voorstellen, die door nabestaanden zijn gedaan.

De kosten van de Stichting worden gefinancierd uit giften en donaties.