Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting zijn in de statuten vastgelegd. De stichting stelt zich ten doel de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 17 juli 2014 te helpen bij het verwerken en het herdenken van de traumatische ervaringen en het behartigen van hun belangen in de meest ruime zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het verzorgen van een platform waarin nabestaanden in contact komen met gelijkgestemden;
 • het vormen van een officiële spreekbuis voor de nabestaanden;
 • het tot stand brengen en onderhouden van een duurzame samenwerking tussen nabestaanden en (overheid)instanties;
 • het ondersteunen van collectieve belangen bij juridische afhandeling, financiële zaken en schadeclaims (internationaal georiënteerd);
 • het verzorgen van adequate communicatie en informatie naar nabestaanden;
 • het bewerkstelligen van een mogelijk bezoek aan de crashsite;
 • het organiseren van herdenkingen;
 • het scherp monitoren van het strafrechtelijk onderzoek;
 • het monitoren van de repatriëring en identificatie van stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen van de slachtoffers
 • en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • De stichting zal het collectieve geheel behartigen en niet het individuele belang.
 • De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel