Openbaar Ministerie

23 juni 2020

bericht van het Openbaar Ministerie:

Op 22 en 23 juni is het strafproces MH17 weer hervat. Op deze dagen hebben de advocaten van Pulatov de gelegenheid gekregen om een toelichting te geven op het dossier en te reageren op hetgeen het Openbaar Ministerie op 8,9 en 10 juni heeft gezegd op de zitting.

De advocaten zijn anderhalve dag aan het woord geweest. Zij hebben daarin aangegeven dat, wat hen betreft, het onderzoek nog lang niet is afgerond. Zij hebben allereerst aan de Rechtbank gevraagd om nog een groot aantal getuigen en deskundigen te laten horen. Daarnaast hebben zij gevraagd om nader onderzoek te laten verrichten met betrekking tot onder andere telecom- en radargegevens. Ze gaven tevens aan dat ze nog niet het gehele dossier hadden bestudeerd en dat er later zeker nog meer verzoeken om nader onderzoek zullen komen.

Ook stelden ze dat het voor hen van groot belang is dat zij hun cliënt Pulatov persoonlijk ontmoeten om het dossier met hem te bespreken. Maar de termijn waarop dit kan gebeuren is vanwege de reisbeperkingen door Corona moeilijk te voorspellen. Volgens de verdediging kan er pas met de inhoudelijke behandeling van de zaak worden begonnen als het dossier compleet is en aan hun verzoeken is voldaan en uitvoering is gegeven.

Indien u als nabestaande de letterlijke teksten van de raadslieden van Pulatov wilt ontvangen, dan kunt u zich wenden tot uw advocaat van het Rechtsbijstandsteam.

We kunnen ons voorstellen dat het pleidooi van de verdediging u niet onberoerd heeft gelaten en dat u zich mogelijk zorgen maakt over het verdere verloop van de zaak. Het Openbaar Ministerie zal aankomende vrijdag 26 juni (dan gaat de zitting weer verder) reageren op het pleidooi van de advocaten en de verzoeken die ze daarin hebben gedaan. We hopen dat u na deze reactie een wat evenwichtiger beeld over de stand van het onderzoek zult hebben.

Vanaf dinsdag 30 juni zullen de laatste zittingsdagen van dit blok gaan plaatsvinden. De rechtbank heeft aangegeven op vrijdag 3 juli enkele beslissingen te zullen nemen.

Afgelopen dagen waren er nabestaanden op JCS aanwezig om de zitting bij te wonen. Ook aanstaande vrijdag zal een aantal nabestaanden het proces in de zittingszaal bijwonen.

Indien u opeens verhinderd bent om de zitting op JCS bij te wonen, terwijl u wél een plaats toegewezen hebt gekregen, wilt u dit dan zo snel mogelijk via het mailadres mh17@politie.nl doorgeven? Dan kunnen we namelijk iemand anders in uw plaats blij maken met een plek in de zittingszaal.

Uiteraard kunt u ook via dit mailadres met uw overige opmerkingen en vragen terecht.

Vriendelijke groet,

Alwin Dam

Slachtofferofficier MH17

 

10 juni 2020

bericht van het Openbaar Ministerie:

Vandaag was de derde en tevens laatste zittingsdag van deze week. Gisteren heeft het Openbaar Ministerie onder andere uitvoerig aandacht gegeven aan het onderzoek dat is gedaan naar alle mogelijke scenario’s die de oorzaak zouden kunnen zijn geweest van het neerstorten van MH17. Ook is het onderzoek toegelicht naar het hoofdscenario, dat stelt dat MH17 is neergeschoten door een Buk-raket vanuit Pervomaiskyi.Vandaag is er aandacht gegeven aan het onderzoek naar de verdachten en hun mogelijke claim op de combattanten immuniteit en heeft het OM aan het einde conclusies getrokken en een voorstel gedaan voor de rest van de planning.Voor de volledige teksten verwijs ik u graag naar de site van het OM (https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vliegramp/vervolging-en-rechtszaak/zittingen-juni-2020) en voor een samenvatting van deze dag naar de site van de rechtbank (www.courtmh17.com).Het zijn drie inspannende dagen geweest. U zult dit zeker herkennen, als u als nabestaande dit proces op de rechtbank hebt bijgewoond of thuis hebt gevolgd. Er is ook veel zakelijke informatie gedeeld. Daarom leek het mij goed, om deze mail te eindigen, met het laatste gedeelte van het betoog dat is voorgedragen aan het einde van de zitting door het Openbaar Ministerie:

“Naar zijn aard was onze toelichting zakelijk en procedureel van toon. Wij hebben daarin niet gesproken over de gevolgen voor de nabestaanden. Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat onze bespreking veel nabestaanden niet onberoerd zal hebben gelaten. Wij beseffen, dat als wij spreken over het onderzoek aan de lichamen van slachtoffers of als wij de vernietigende kracht van een Buk-raket laten zien, dat wij daarmee oude wonden openhalen. Dat is de hoge, maar onvermijdelijke prijs van een strafproces. In de contacten die het Openbaar Ministerie regelmatig met nabestaanden heeft – ook weer voor dit zittingsblok – horen en lezen wij hoe ingrijpend en belastend dit voor veel nabestaanden is. Wij doen ons best daar zo veel rekening mee te houden, voor zover een goed verloop van het strafproces dat toelaat. Bij de gevolgen die de nabestaanden hebben ondervonden en blijven ondervinden zal op een later moment in dit proces worden stilgestaan. Uiteindelijk moet aan alle betrokkenen in deze zaken recht worden gedaan”.

De zitting wordt nu geschorst tot maandag 22 juni 2020. Dan zal de verdediging van Poelatov het woord gaan voeren. Wij wensen u sterkte in de komende periode.

Met vriendelijke groet,

Alwin Dam

Slachtofferofficier MH17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 juni 2020

Verloop zittingsdag 8 juni.

Vandaag was de eerste dag van het tweede zittingsblok in de rechtszaak MH17. In de ochtend werd er eerst teruggeblikt op wat er de vorige keer op de zitting is gebeurd. Daarnaast besteedde de rechtbank aandacht aan de correspondentie die heeft plaatsgevonden tussen het Openbaar Ministerie (OM), de verdediging van Pulatov, de advocaten van het Rechtsbijstandsteam en de rechtbank. De verdediging kreeg daarna het woord. Zij gaven onder andere aan, dat het niet gemakkelijk is om vanwege de reisbeperkingen door Corona, direct contact te hebben met hun cliënt. Ook gaven ze aan dat de bestudering van het dossier veel tijd kost.

In de middag kreeg het OM de gelegenheid om het onderzoek toe te lichten. Met name de toelichting op het forensisch onderzoek zal op u veel indruk hebben gemaakt. Naast de tekst zijn er ook ondersteunende beelden (van de scans waar de kisten doorheen gingen) en filmpjes (onder andere van de tests met een BUK-raket) getoond. Als OM maken we altijd een zorgvuldige afweging welke beelden wij willen gaan tonen op zitting. We realiseren ons terdege, dat dit veel impact op u zal hebben, maar voor het complete beeld van het onderzoek is het tonen van beelden belangrijk.

Aan het einde van de middag is er door het OM een toelichting gegeven op het onderzoek naar Telecom-gegevens en de getuigen.

Meer informatie over het verloop van deze dag, vindt u (mogelijk vandaag nog) op de site van de rechtbank (www.courtmh17.com).

Op de site van het OM (https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vliegramp/vervolging-en-rechtszaak/zittingen-juni-2020) vindt u de spreekteksten van de officieren van justitie van 8 juni.

 

Het is een dag geweest, waarmee u met teksten en beelden weer geconfronteerd bent met het neerhalen van vlucht MH17 en het verlies van uw dierbaren. Mocht u behoefte hebben aan bijstand door slachtofferhulp, dan kunt u altijd contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland via het mailadres vliegrampoekraine@slachtofferhulp.nl of via het algemene nummer 0900-0101.

 

Morgen en overmorgen zal het OM verder gaan met het toelichten van het onderzoek.

 

10 maart 2020

Toelichting van het OM over de stand van zaken onderzoek en standpunt voortgang proces - deel 1 (10-3-2020).Klik hier om het document te downloaden

De officier van justitie tijdens de zitting (deel 1). Klik hier voor het videobestand.

De officier van justitie tijdens de zitting (deel 3). Klik hier voor het videobestand.

 

 

10 december 2019

Wensenformulier Openbaar Ministerie. Wilt u dit wensenformulier a.u.b. voor 15 januari 2020 retourneren via het mailadres: slachtoffercoordinator_MH17@om.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 november 2019

Vandaag, 14 november 2019, doet het Joint Investigation Team (JIT) een nieuwe getuigenoproep in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om een online publicatie die vanaf 12.00 uur (11.00 GMT) te vinden is op de website www.jitmh17.com. De oproep, in het Engels en het Russisch, focust op de hiërarchie in de bevelslijn van de top van de zogenoemde ‘Volksrepubliek Donetsk’ (DPR) richting de Russische Federatie. Het JIT maakt een reeks opgenomen telefoongesprekken openbaar en stelt er vragen over.

Het doel is om meer getuigen te horen die kunnen verklaren over wie de opdracht gaf voor de inzet van de BUK TELAR op 17 juli 2014.

Omdat het gaat over het opsporingsgedeelte zal de Nederlandse en Australische politie de woordvoering op zich nemen. De publicatie gaat vergezeld van een korte video waarin politiechef Andy Kraag, de opvolger van Wilbert Paulissen, en David Nelson van de Australische politie de boodschap samenvatten.

De getuigenoproep heeft geen invloed op de start van de zitting in de rechtszaak tegen de vier verdachten die het Nederlandse Openbaar Ministerie gaat vervolgen voor hun betrokkenheid bij het neerschieten van vlucht MH17. Die rechtszaak begint, zoals bekend, op 9 maart 2020 om 10.00 uur op het Justitiële Complex Schiphol. Daarnaast gaat het onderzoek van het JIT naar andere betrokkenen door en daar is de oproep van vandaag op gericht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 november 2019

Today, November 14th, the Joint Investigation Team (JIT) releases a new witness appeal in the criminal investigation into the downing of flight MH17. The witness appeal is an online publication and will be available on www.jitmh17.com from 12.00 hours (11.00 GMT). The witness appeal, published in Russian and English languages, focuses on the military and administrative leadership in the so-called ‘Donetsk People’s Republic’ (DPR) and the influence on it by the Russian Federation. The JIT will release several intercepted telephone calls and will ask questions.

The purpose of today’s appeal is finding witnesses who can testify about who ordered the deployment of the BUK TELAR which brought down flight MH17 on 17 July 2014.

The publication is supplemented by a short video, in which Andy Kraag - successor of Wilbert Paulissen - of the Dutch National Police and David Nelson of the Australian Federal Police, summarise the witness appeal.

 

The witness appeal has no influence on the start of the proceedings against the four defendants, who are being prosecuted by the Dutch Public Prosecution Service for their involvement in causing the crash of flight MH17. As previously communicated, the trial will start on the 9th of March 2020 at 10.00 AM before the District Court of The Hague (Schiphol Judicial Complex). The criminal investigation is ongoing and the search for further persons involved continues, which is what today’s appeal is focussed upon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 september 2019

Uitwerking van de vragen die zijn gesteld aan het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland op de informatiedag voor nabestaanden op 21 september 2019 in Nieuwegein en de kijkdag op JCS in Badhoevedorp (Schiphol). Klik op de link om het document te downloaden.