Nationaal Monument MH17

De nabestaanden hebben in november 2015, uit een aantal ontwerpen en locaties, gekozen voor het herinneringsbos als basis voor het Nationaal Monument MH17. Dit bos is aangeplant in Park Vijfhuizen. Het monument is vrij toegankelijk en naast herdenkings-bijeenkomsten te gebruiken voor andere gepaste bijeenkomsten.

Een groen lint
Het ontwerp van het herinneringsbos is gebaseerd op het zwarte herdenkingslint, dat na de ramp veelvuldig werd gedragen en dat ook door de nabestaanden, verenigd in Stichting Vliegramp MH17, tot symbool is gekozen. Het lint ligt verhoogd in het landschap en is ook goed zichtbaar vanuit de lucht. Op dit groene lint zijn 298 bomen geplant.

Bomen en zonnebloemen
Elke boom in het monument representeert een slachtoffer. De boomsoorten zijn gekozen in overleg met de landschapsarchitect, de boomkweker die de bomen heeft geschonken en Stichting Vliegramp MH17. Het bomenlint wordt omringd door een krans van zonnebloemen die rond 17 juli in bloei staat en aan het herinneringsbos een gouden gloed geeft.

Gedenkteken
In de lus van het lint ligt een intiem amfitheater. Centraal in het amfitheater ligt het herdenkingsteken. Het MH17-gedenkteken bestaat uit een wand van gebogen cortenstaal en een glimmend roestbestendig schotelvormig object.  Dit object heeft een spiegelend vlak, de iris. Alle namen van de slachtoffers zijn hierin gegraveerd.

Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17

De Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 is opgericht om de instandhouding van het monument te ondersteunen en informatie te geven over het Nationaal Monument MH17. De Stichting heeft een bestuur, waarin mensen uit de omgeving van het monument zitting hebben.
Bij de Stichting zijn inmiddels bijna 100 vrijwilligers aangesloten die helpen bij het onderhoud van het monument, helpen bij het (her)planten van bomen en zonnebloemen, ruimen rondslingerend afval op, helpen bij het verstrekken van informatie over het monument, de bereikbaarheid en kunnen adviseren over overnachtingsadressen.

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17.