Raad van Advies

De Stichting en het bestuur van de stichting bestaan uitsluitend uit nabestaanden. Dat is een bewuste keuze geweest. Maar gezien de complexiteit van alles wat te maken heeft met MH17 is er deskundige ondersteuning nodig. Het bestuur van de stichting wordt daarom een Raad van Advies ingesteld, die de stichting en het bestuur gevraagd en ongevraagd gaat adviseren en ondersteunen. Een groep van vooraanstaande deskundigen is bereid gevonden om ons te gaan adviseren.

Samenstelling Raad van Advies:

  • Drs. J. Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland
  • Prof. dr. M. Olff, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het AMC en aan Arq Psychotrauma Expert Groep
  • Prof. mr. Th.A. de Roos, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht
  • Prof. dr. mr. A.J. Akkermans, hoogleraar privaatrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • J. Eikelboom, Managing Director European Network for Cyber Security, daarvoor o.a. Directeur operatien bij het Ministerie van Defensie