Update Juridische Wegwijzer: Uitspraken

Op 26 maart 2022, heeft de stichting de  Juridische wegwijzer MH17 gepubliceerd, in boekvorm maar ook op de website www.mh17.legal. Op 17 november 2022 heeft de Rechtbank Den Haag vonnissen geveld in de strafzaak tegen 4 verdachten. Op 26 januari 2023 heeft de Grand Chamber van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijke beslissing genomen over de ontvankelijkheid van de klacht van Nederland tegen Rusland. De stichting heeft een update  van de Juridische Wegwijzer MH17 uitgebracht, waarin deze uitspraken worden besproken.

Download  de update van de Juridische wegwijzer

 

English version

On 26 March 2022, the foundation published the Legal Roadmap MH17, in book form but also on the website www.mh17.legal. On 17 November 2022, the District Court of The Hague handed down judgments in the criminal case against 4 suspects. On 26 January 2023, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights issued an important decision on the admissibility of the Netherlands' complaint against Russia. The foundation has released an update to the MH17 Legal Roadmap, which discusses these rulings.

Download the update of the Legal Roadmap