Symposium 16 juli 2019

Verslag Symposium 16 juli 2019

Aan de vooravond van de herdenking op 17 juli heeft de stichting het symposium "Vijf jaar na het neerhalen van de MH17" georganiseerd in het NBC Te Nieuwegein. van dit symposium is een kort verslag gemaakt. U kunt het verslag downloaden via deze link.

Op korte termijn zullen ook videobeelden van de bijdragen van de sprekers op de website worden gepubliceerd.

 

 

 

Aankondiging symposium 16 juli 2019

Woensdag 17 juli 2019 is het vijf jaar geleden dat rond 16.00 uur de eerste berichten binnenkwamen over het neerhalen van vlucht MH17. Het is belangrijk om deze ramp zowel nationaal als internationaal op de agenda te houden. Met een symposium op 16 juli aanstaande willen we hier een bijdrage aan leveren.
 
Vanaf het moment dat de MH17 werd neergehaald, is de wereld er anders uit komen te zien. Voor de nabestaanden uiteraard, maar ook voor de (internationale) samenleving en politiek. Het symposium ‘Vijf jaar na het neerhale van de MH17’ staat stil bij de impact van het neerhalen van vlucht MH17 bij de nabestaanden, een eventueel strafproces tegen de daders, rol van de social media en (onderzoeks-)journalistiek, de gevolgen voor de veiligheid van het vliegverkeer en geleerde lessen.
 

 

Welke onderwerpen en sprekers kunt u verwachten?

Sven Kockelmann presenteert een interactief programma, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • De politieke- en bestuurlijke impact. Een bewindspersoon van de Australische regering geeft hier een toelichting op.
  • Het strafrechtelijk spoor: voortgang en toekomst van het strafrechtelijk onderzoek, rechtspositie nabestaanden. De hoofdofficier van Justitie en voorzitter van het JIT, mr. Fred Westerbeke en chef recherche van de Nationale Politie, de heer Wilbert Paulissen blikken terug en kijken vooruit.
  • Het privaatrechtelijk spoor. Pof. Dr. Arno Akkermans gaat in op schade-vergoedingen , lopende en toekomstige procedures, kansen en risico’s.
  • De impact op (het dagelijks leven van) de nabestaanden. Prof. Dr. Miranda Olff en drs. Caroline Six, beiden verbonden aan ARQ/Impact, doen verslag van relevante onderzoeksactiviteiten.
  • Een veiliger luchtruim. Prof. Dr. Ir. Marjolein van Asselt is bij de OVV-portefeuillehouder voor het onderwerp Vliegen over conflictgebieden. Zij staat stil bij de rapportage van de OVV over dit onderwerp.
  • Nabestaanden spreken zich uit: ‘In mijn leven is iets kapot’. Prof. dr. Jos de Keijser (RUG) Dr. Peter van der Velden (CentERdata)
  • De media, feiten en fictie. Jeroen Akkermans, journalist van de Nieuwsredactie van RTL4 en Rusland-kenner bespreekt de rol van de (social) media bij de beïnvloeding van de publieke opinie.
  • Het fenomeen Bellingcat en de MH17, een nieuwe vorm van onderzoeks-journalistiek. Eliot Higgins, de oprichter van Bellingcat gaat in op de werkwijze van Bellingcat, in het bijzonder de bevindingen over de MH17.
  • Slotwoord door Dhr. Jaap Smit, voorzitter van de Raad van Advies van de stichting vliegramp MH17.

 

Voor wie is het symposium bedoeld?

Nabestaanden, professionals en hulpverleners die betrokken zijn (geweest) bij MH17 en vertegenwoordigers van politiek en bestuur en media uit binnen- en buitenland. Aanmelden kan via deze link. Toegang voor nabestaanden is ghratis; van overige gasten wordt een bijdrage van €50,- gevraagd.
 

Locatie symposium


Het symposium wordt gehouden in het NBC in Nieuwegein. De Blokhoeve in Nieuwegein is voor de nabestaanden een bekend terrein en daarom is gekozen om het symposium daar te houden.
‘Vijf jaar na het neerhalen van de MH17’, een internationaal symposium wordt op dinsdagmiddag 16 juli 2019 gehouden, start om 13.00 uur en eindigt rond 16.45 uur.
 
Voor vragen rond het symposium kunt u ons bereiken via het mailadres: symposium@stichtingvliegrampmh17.nl