9 October 2014

Update 18.45: Voortgangsbrief aan Tweede Kamer op donderdag 9 oktober

Update 18.45: De kamerbrief is aan dit bericht toegevoegd. 

----------

Later vandaag zullen de ministers van VenJ, Defensie en Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer informeren over de nasleep van de ramp met de MH17. Dit gebeurt met een stand van zaken brief. De brief wordt gelijktijdig met het versturen aan de kamerleden op de nabestaanden website geplaatst.

De brief is een vervolg op de stand van zaken brief van 27 aug jl. (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vliegramp-mh17/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/08/27/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-vliegramp-mh17.html )

Onderwerpen in de brief zijn onder meer de veiligheidssituatie in Oekraine, activiteiten van de missie ter plekke, repatriëring, de voortgang van het onderzoek en de nationale herdenking.

/uploads/documenten/Brief_-_Stand_van_zaken_brief_MH17_versie_09_10_2014.pdf